Jak rozrobić peptyd?

Strzykawka insulinowa (zalecamy: 1ml (100 lub 50 iu [kresek])

Potrzebne rzeczy: flakon z peptydem, strzykawka insulinowa z igłą, woda do iniekcji lub sól fizjologiczna

Zdejmij czerwoną, plastikową osłonkę z flakonu.
Nabierz do strzykawki za pomocą igły wodę do iniekcji- 1 ml wody/ cała strzykawka
Wbij igłę w gumkę we flakonie
Wpuść nabraną wodę ze strzykawki do flakonu z peptydem
Peptyd powinien samoczynnie się rozpuścić. Jeśli osadzą się resztki peptydu na dnie lub na ściankach, odwróć flakon do góry nogami. W razie konieczności powtórz czynność.
Rozpuszczony roztwór nabierz do strzykawki insulinowej. Gotowe

Atomizer

Potrzebne rzeczy: flakon z peptydem, strzykawka insulinowa z igłą 1ml, sol fizjologiczna 10ml, atomizer 10ml

Zdejmij czerwoną plastikową osłonkę z flakonu.
Nabierz do strzykawki za pomocą igły wodę do iniekcji- 1 ml wody/ cała strzykawka
Wbij igłę w gumkę we flakonie
Wpuść cala wodę ze strzykawki do flakonu z peptydem.
Peptyd powinien samoczynnie się rozpuścić. Jeśli osadzą się resztki peptydu na dnie lub na ściankach, odwróć flakon do góry nogami. W razie konieczności powtórz czynność.
Rozpuszczony roztwór nabierz do strzykawki insulinowej.
Pozostałe 9ml soli fizjologicznej przelej do atomizera.
Dodaj do atomizera zawartość strzykawki z rozrobionym peptydem. Gotowe.
10ml atomizer Propeptydy zawiera ok 120 psiknięć.

Jak obliczyć prawidłową dawkę peptydu?

Strzykawka insulinowa:

Potrzebne rzeczy
-strzykawka insulinowa- zalecamy 1 ml z podziałką na 100 iu lub 50 iu (kresek)
-woda do iniekcji
-peptyd

Obliczenia:
1mg peptydu= 1000 mcg

Peptyd rozrobiony w 1 ml wody do iniekcji:

Xxx mcg peptydu : ilość kresek w strzykawce = xxx mcg peptydu w jednej kresce strzykawki

Peptyd rozrobiony w 2 ml wody do iniekcji
1/2 xxx mcg peptydu : ilość kresek w strzykawce = xxx mcg peptydu w jednej kresce strzykawki

Przykład 1.

Melanotan 2 10mg, strzykawka insulinowa 1 ml 50 kresek, produkt rozrobiony w 1ml

10mg= 10 000mcg

10 000 mcg: 50 kresek = 200mcg w jednej kresce strzykawki

Przykład 2.

GHRP-2 10mg, strzykawka insulinowa 1ml 50 kresek, produkt rozrobiony w 2ml

10mg= 10 000mcg

1/2 10 000 mcg : 50 kresek = 100mcg w jednej kresce strzykawki

To znaczy: rozrabiając peptyd w 2 ml wody do iniekcji otrzymujemy roztwór 10 mg w 2 ml. Mając dwie strzykawki po 1 ml otrzymujemy 2x5mg peptydu. Czyli w rezultacie mamy 2 strzykawki po 5mg peptydu, gdzie w każdej z nich jedna kreska na strzykawce to 125mcg peptydu.

Przykład 3.

GHK-Cu 20 mg, strzykawka insulinowa 1ml 100 kresek, produkt rozrobiony w 1 ml

20mg= 20 000 mcg

20 000 mcg : 100 kresek w strzykawce= 200mcg w jednej kresce

Przykład 4.

PEG-MGF 5 mg, strzykawka insulinowa 1ml 50 kresek, produkt rozrobiony w 1 ml

5mg= 5000 mcg

5000 mcg : 50 = 100 mcg w jednej kresce strzykawki